Accueil

Arta si literatura, cu focalizare pe avangarde si suprarealism, sunt principalele directii de interes ale acestui site. Gherasim Luca, Gellu Naum, Paul Paun, Virgil Teodorescu, D. Trost, membri ai grupului suprarealist român, dar si Tristan Tzara, B. Fondane-Fundoianu, Ilarie Voronca, Ion Vinea, Stephan Roll, Geo Bogza, Sasa Pana, Urmuz, Mihail Cosma/Claude Sernet, Isidore Isou, bineînteles si altii, au un loc preponderent prin studii, analize, articole, conferinte. La fel, plasticienii Victor Brauner, Marcel Iancu/Janco, M.H. Maxy, Mattis Teutsch, Jacques Herold, S. Perahim, Constantin Brâncusi, care, direct sau indirect, de aproape sau de departe au jucat un rol în miscarile de avangarda din România.

Interferentele româno-franceze si franco-române explica ocurenta temelor bilingvism, exil, evolutiile paradigmei identitare.

În afara de punctele obligatorii de trecere ale ritualului on line, Curriculum Vitae si lista detaliata a publicatiilor mele, site-ul pune
la dispozitie o serie de articole dedicate domeniului anuntat cu indicarea precisa  a locului de aparitie.

Lecturi si zile aduna cronici, recenzii, analize si aproximari consacrate unor carti, expozitii, dezbateri de idei.

Mult mai libera, pagina Virages propune incursiuni în haosul imediat: note, texte, reverii.

Din consideratii de coerenta si fidelitate fata de principiul bilingvismului, textele de pe site vor putea fi consultate în limba în care au fost scrise, româna sau franceza.